Pôžičky-úver.sk | Komplexné pôžičky a úvery on line na Slovensku, Pôžičky do 24 hodín
Slovník finančných pojmov


Zoznam najčastejšie využívaných finančných pojmov z oblasti pôžičiek, hypoték a ostatných finančných odborov. Správna znalosť týchto pojmov je základom k porozumeniu všetkých finančných produktov a zárukou k pochopeniu zmlúv, ktoré budete dojednávať.

Platí zásada, nepodpisujte nič, čo ste neprečítali a tiež nič, čomu nerozumiete. Pred každým podpisom sa presvedčte, že naozaj rozumiete všetkému, čo sa od Vás žiada a na čo sa zaväzujete.Najčastejšie používané pojmy:

Úrok

Úrokom je vopred stanovená odmena poskytovateľovi pôžičky za to, že Vám požičia peniaze. Väčšinou je udávaná ako percento z požičanej sumy za každý rok.


Pôžička

Poskytnutie peňazí veriteľom dlžníkovi. Zmluva o pôžičke potom definuje veľkosť pôžičky, splátky, úrok a ďalšie náležitosti. Pôžička sa spláca v pravidelných splátkach.


Poistenie schopnosti splácať

Poistenie, ktoré sa uzatvára k osobným pôžičkám a hypotékam pre prípad, že nebudete schopní v budúcnosti pôžičku splácať. Ak nastanú podmienky dohodnuté v poistnej zmluve, poisťovňa za Vás bude platiť splátky. Ide napríklad o invaliditu alebo stratu zamestnania.


Hypotéka

Účelový úver na obstaranie bývania alebo rekonštrukciu bývania. Hypotéky majú výhodnejšie úrokové sadzby ako bežné pôžičky. Sú zaistené zálohou nehnuteľnosti.


Americká hypotéka

Neúčelová pôžička na čokoľvek so zaistením nehnuteľnosti. Výhodou je nízka úroková sadzba, nevýhodou potom ručenie nehnuteľnosťou.


Kreditná karta

Moderný platobný a úverový nástroj. Pomocou kreditnej karty môžete čerpať financie do mínusu, ktorý Vám určí vydavateľ kreditnej karty. Výhodou je bezúročné obdobie.


Platobná karta

Platobný nástroj. Platobná karta umožňuje platiť za tovar a služby len do výšky zostatku na Vašom účte.


RPMN

RPMN je skratkou pre ročnú percentuálnu mieru nákladov pôžičky. Obsahuje v sebe úrok a všetky ďalšie poplatky spojené s pôžičkou, ako sú napríklad poplatky za podpísanie pôžičky, vedenie úverového účtu atď.. Vyjadruje, ako je daná pôžička drahá. Čím nižšia RPMN, tým je pôžička lacnejšia a výhodnejšia. Vždy sa oplatí porovnať si pôžičky práve podľa tohto parametra.


Register dlžníkov

Úverový register je databázou, do ktorej sa zapisujú všetky údaje o porušení platobnej morálky dlžníkov. Ak sa teda oneskoríte so splátkou alebo prestanete úplne splácať, objavíte sa v niektorom z registrov. Existujú bankové a nebankové registre a slúžia na to, aby poskytovatelia pôžičiek na ich základe lepšie stanovili Vašu schopnosť splácať.


Bonita

Bonita je údaj o tom, ako ste schopní splácať pôžičku. Do bonity vstupuje niekoľko parametrov, ako výška príjmu, história splácania predchádzajúcich pôžičiek, životné náklady, veľkosť aktuálnych záväzkov a ďalšie kritériá, ktoré si individuálne stanovujú jednotliví poskytovatelia pôžičiek.
Prevádzkovateľom Pôžičky-úver.sk je Sialini.cz,
Komenského 32, 746 21 Kravaře, ČR, IČO: 67715397

Podmienky používania a ochrana osobných údajov
Nie sme poskytovateľom pôžičiek