Pôžičky-úver.sk | Komplexné pôžičky a úvery on line na Slovensku, Pôžičky do 24 hodín
Pôžičky na zmenku


Pôžičky na zmenku patria k najstarším typom pôžičiek. Aj v dnešnej dobe je tento druh pôžičiek veľmi často žiadaný, aj keď je nutné povedať, že patria k najrizikovejším.

Čo je to zmenka ?

Zmenka je úverový cenný papier, ktorý musí mať zákonom dané náležitosti - kto komu požičiava, akú čiastku, kedy a ako má byť suma splatená apod.. Popri ďalších údajoch nesmú, samozrejme, chýbať podpisy veriteľa a dlžníka. Zmenka môže byť vyhotovená v podstate kýmkoľvek, nie je k tomu potrebný ani žiadny oficiálny formulár, stačí kus čistého papiera.


Pozor na riziká

Spísanie zmenky je veľmi jednoduché, zmenka ale môže dlžníka priviesť do nepríjemných problémov. Na základe nesplatenej zmenky totiž môže veriteľ dlžníka poslať priamo do exekúcie. Dlžník by si preto pred podpisom zmenky mal veľmi dobre premyslieť, či bude schopný zmenku v danom termíne splatiť, a tiež by si mal uvedomiť všetky riziká, ktoré so sebou pôžička na zmenku prináša.


Peniaze v hotovosti

Ak je niekto v situácii, že sa rozhodne požičať si na zmenku, potrebuje spravidla peniaze aj v hotovosti, aj ihneď. Pôžičky na zmenku v hotovosti ihneď poskytujú súkromní investori a špecializujú sa na ne tiež niektoré nebankové spoločnosti.


Zásady

Aby sa obe strany vyhli prípadným komplikáciám, je pri pôžičke na zmenku potrebné dodržať niekoľko zásad. Predovšetkým musí zmenka spĺňať všetky zákonom dané náležitosti. Dlžník aj veriteľ musia byť oprávnení vykonávať právne úkony a dlžník tiež musí mať majetok aspoň v takej hodnote, aby jeho cena pokryla sumu, na ktorú je zmenka vystavená.
Prevádzkovateľom Pôžičky-úver.sk je Sialini.cz,
Komenského 32, 746 21 Kravaře, ČR, IČO: 67715397

Podmienky používania a ochrana osobných údajov
Nie sme poskytovateľom pôžičiek